Menu:

Hledat

Wikipedie: Lubina

 

Geologie, flóra

Lubina leží v geologicky zajímavé okrajové části Vnějších Západních Karpat a to v Podbeskydské pahorkatině. Naše krajina je vytvořena z hornin, které se usazovaly v okrajových částech druhohorního a třetihorního oceánu, který tady byl před 200-15 miliony let. Nejstarší horniny z této doby vystupují na povrch i v korytě Lubiny na zdejším katastru. V mělkých vodách moře se usazoval i vápenec, jako třeba v nedalekém Štramberku. Ale i ve Větřkovicích se pro místní potřebu těžil ještě na počátku 20. stol. Blízko naší obce se nachází vyhaslá podmořská sopka – Hončova Hůrka. Dosud se zde nalézají různé polodrahokamy. Vyvřelá hornina z této sopky zasahuje až k nám a přispívá ke složení nejúrodnější půdy obou vesnic. Pro svou barvu je tento lán pojmenován “Černice”.

Rostlinstvo

Stejně jako skladbu geologickou má obec mimořádně bohatou druhovou skladbu rostlin. Toho si všimli botanikové už koncem 19. stol. Z hlediska fytografického členění ČR tvoří řeka Lubina přirozenou hranici mezi východním okrajem fytografického podokresu Moravské brány vlastní na levém břehu řeky a Beskydkým podhůřím na břehu pravém. Z toho je zřejmé, proč je u nás tak veliká různorodost květeny a vegetace. To se týká i hub. Odborníci z Ostravského muzea prozkoumali lokalitu kolem přehrady a udělili jí statut “Přechodně chráněnné plochy”. Na původním katastru obce byla nalezena stolička mamuta. Je uložena v Okresním vlastivědném ústavu v Novém Jičíně. Dnes je prostor Lubiny geologicky i fytogeograficky zmapován a výsledky jsou uloženy na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Kopřivnici a také v kopřivnickém Muzeu fojtství.

Přehrada

Pro potřebu závodu Tatra byla na katastru obce Větřkovice v letech 1973-75 vybudována přehrada, která slouží také širokému okolí k rekreaci. Je umístěna v překrásné krajině předhůří Beskyd.

Kopřivnice – jejíž je Lubina součástí – je vhodným výchozím místem k poznávání přírodních krás i historie celé severovýchodní Moravy. Má k tomu vybudované všechno potřebné zázemí.
Libor Štefek, 1.1.2010 00:00 (4962)
---